Vill du arbeta som stödansvarig på Skogsstyrelsen? - Skogsstyrelsen | New Day Jobs (Yangon, Myanmar)

Easy Apply (Skogsstyrelsen) Vill du arbeta som stödansvarig på Skogsstyrelsen? job. View job description, responsibilities and qualifications. See if you qualify!

Vill du arbeta som stödansvarig på Skogsstyrelsen?

Apply from Source

Vill du arbeta som stödansvarig på Skogsstyrelsen?

Salary : Login to view salary Apply from Source
Job Type : Full-Time
Education Requirement : Bachelor Degree
Skills :
Experience : 3 to 5 years
Work Days : Monday To Friday
Share this
Job Detail

Beskrivning

Enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd har ett övergripande ansvar för hanteringen av de ekonomiska stöd som Skogsstyrelsen administrerar. Förutom att driva och utveckla processen ekonomiska stöd handlägger enheten även de skogliga stöden inom landsbygdsprogrammet. Enheten består i dagsläget av 28 medarbetare på 15 olika orter i landet, varav 18 medarbetare arbetar med ekonomiska stöd.

Skogsstyrelsen söker en stödansvarig till förvaltningen för ekonomiska stöd med fokus mot ädellövskogsbruk och Nokås. Syftet med stöden till ädellövskogsbruk och Nokås är att stimulera skogsägare att anlägga och vårda ädellövskog samt utföra åtgärder som främjar natur- och kulturmiljön. För mer information, se Skogsstyrelsen - Stöd och bidrag

Arbetsuppgifter

Som stödansvarig är du en nyckelperson i stödhanteringen och ingår i det team som förvaltar ekonomiska stöd på Skogsstyrelsen. Vi ser gärna att ditt huvudfokus är på stödet till ädellövskogsbruk, men du kommer även att arbeta med Nokås och eventuellt andra stöd myndigheten hanterar. Du arbetar för att verksamheten är rättssäker och enhetlig. Du kommer att ha nära kontakt med övriga i stödförvaltningen samt våra jurister. Du ger specialiststöd till handläggningen, genomför uppföljning och kvalitetssäkring, samt utvecklar arbetssätt och rutiner. Du förväntas även hålla utbildningar, svara för informationsmaterial och marknadsföring. I rollen ingår kravställning vid utveckling av myndighetens handläggarsystem för stöden. Det kan även förekomma utredningar av olika slag. Eftersom vi är utspridda på flera orter i landet sker de flesta mötena digitalt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleexamen. Du ska ha minst fem års relevant arbetslivserfarenhet. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete med ekonomiska stöd eller annan erfarenhet av att tolka och tillämpa regelverk. Erfarenhet av naturvård och ädellövskogsbruk är meriterande. Vi ser ett behov av att stärka upp vår kompetens om ädellövskogsbruk inom förvaltningen.

Du är strukturerad och har god förmåga att leda både dig själv och andra. Du trivs med och är bra på att samarbeta. Du har även god förmåga att kommunicera i tal och skrift, är pedagogisk och har vilja att förmedla och dela med dig av dina kunskaper. Du har gott omdöme och fattar välgrundade beslut. Du arbetar naturligt och enkelt i en modern IT-miljö med kontorsprogramvaror samt informations- och kommunikationsteknologi. Mycket stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet.

Villkor

Arbetet genomförs vid Enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd med placering på något av Skogsstyrelsens kontor. Placeringsort bestäms under rekryteringsprocessen. Resor kommer att förkomma i tjänsten, bland annat i samband med utbildningar och interna möten.

Om Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor om skog. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation, friluftsliv och kulturmiljöer samt att öka medvetenheten om skogens betydelse. Vårt arbete grundar sig i de statliga värderingarna och våra värdeord är objektivitet, respekt, fri åsiktsbildning, demokrati, legalitet samt effektivitet och service.

Skogsstyrelsen anser att en mångfald bland medarbetarna bidrar till att utveckla såväl verksamhet som gemenskap på arbetsplatsen. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.skogsstyrelsen.se

Similar Jobs
LinkedIn - 3 hours ago
16 total views, 1 today
Similar Jobs
You will receive the email for your email confirmation. Please check!