Computer Expert (၂) ဦး (Negotiable)
iMyanmarHouse.com IT, Hardware, & Software
Kyauktada
iMyanmarHouse.com
(IT, Hardware, & Software)
preview

 • က ြန္ပ်ဴတာ ကၽြမ္းက်င္ စ ြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
 • Microsoft word, excel အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
 • email, internet, facebook အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
 •  ျမန္မာေဖာင့္ (zawgyi, unicode) အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
 • typing ျမန္ရမည္။
 • အဖ ြဲ ့အစည္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။
 • ၁ ပတ္ ၆ ရက္ လုပ္ႏိုင္ရမည္။

Office Hours: 9:00 am to 5:30 pm

Detail Go to Detail Page
Therapist (Negotiable)
Yee Shin Co.Ltd IT, Hardware, & Software
Chanayethazan
Yee Shin Co.Ltd
(IT, Hardware, & Software)
preview
 • တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ  ဘြဲ႔ရရွိၿပီးသူၿဖစ္ရမည္။
 • လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳအနည္းဆံုး(၂) ႏွစ္ရွိရမည္။
 • Marketingကိုစိတ္၀င္စားၿပီး အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစ်းကြက္အတြင္း ကၽြမ္းက်င္စြာေရာင္းခ်ႏိုင္သူၿဖစ္ရမည္။
Detail Go to Detail Page
Logistics Associate (Negotiable)
Yee Shin Co.Ltd IT, Hardware, & Software
Lanmadaw
Yee Shin Co.Ltd
(IT, Hardware, & Software)
preview
 • Logistics  Associate က်ား(၁) ဦး
 • ၁၀ တန္းေအာင္(သို႕မဟုတ္) ဘြဲ့ရၿဖစ္ရမည္။
 • အသက္ (၂၅) ႏွစ္ေအာက္ၿဖစ္ရမည္။
 • သေဘၤာလိုင္း/ေလဆိပ္မ်ားသို႔လွည့္လည္သြားေရာက္၍ရံုးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။
 • အိမ္ေထာင္မရွိသူၿဖစ္ရမည္။
 • က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူၿဖစ္ရမည္။
Detail Go to Detail Page
Security (Negotiable)
SKG & RGP Co., Ltd. IT, Hardware, & Software
South Okkalapa
SKG & RGP Co., Ltd.
(IT, Hardware, & Software)
preview

Security

Minbu Solar Power Plant Project တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ လံုျခံဳေရး ၀န္ထမ္းမ်ား အလိုရွိပါသည္ ။

- ေန႔/ည တာ၀န္ခ်ိန္ ကို အလွည့္က်ဆင္းနိုင္ရမည္ ။

-မိမိတာ၀န္ခ်ိန္တြင္ နိုးၾကား တက္ၾကြစြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နိုင္ရမည္ ။

-အရပ္ အနည္းဆံုး ၅ေပ ၄လက္မ ရွိရမည္ ။

-လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳမရွိသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္ ။

-အရက္ေသစာ ေသာက္စားသူမျဖစ္ရပါ ။

-တပတ္တစ္ရက္ ပိိတ္သည္။

-မေကြးတုိငး္ မင္းဘူးျမိဳ႔တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ ။(ေန/စား ၿငိမ္း)

Detail Go to Detail Page
Waiter Male(3)Posts (Negotiable)
Hsu Latt Kaung Co.,Ltd IT, Hardware, & Software
Dagon
Hsu Latt Kaung Co.,Ltd
(IT, Hardware, & Software)
preview

- အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္ၾကား

- ဘြဲ႔ရ (သို႔) ေက်ာင္းပညာေရးကင္းရွင္းသူ

- ရုပ္ရည္အသင့္အတင့္ရွိသူ

- Waiter အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ

- English စကားအေျခခံရွိသူ

Detail Go to Detail Page
Cashier (Negotiable)
Myanmar Football Federation (Sports)
Thingangyun
Myanmar Football Federation
(Sports)
preview

- Any University Graduate- Preferably to have accounting knowledge or LCCI Level 2- Ability to work with large sums of cash and checks while multitasking.- Maintain a high level of confidentiality, and ensure sensitive data is protected.

Detail Go to Detail Page
Driver (Negotiable)
Team 14 (VAC) (Staffing and recruiting)
Yangon
Team 14 (VAC)
(Staffing and recruiting)
preview
Job Requirements
 • Any graduate or 10th Standard.
 • At least 3 years’ experience in related field .
 • Age is between 22 to 35 years old.
 • Must have be Driving License.
 • Good in communication skills and interpersonal skills
 • Able to work under pressure.

Detail Go to Detail Page
preview
 • Microsoft Word ကုိ ကၽြမ္းက်င္စ ြာ အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး Internet Website မ်ားကုိ စိတ္၀င္စားသူ (၂) ဦး အလုိရွိသည္။ 
 • အတ ြက္အခ်က္ေကာင္း၊ မ်က္စိလ်င္၊ design အျမင္ရွိ၊ ေစ့စပ္ေသခ်ာၿပီး အခ်က္အလက္စုေဆာင္းႏိုင္ရမည္။


Duties and Responsibilities

1. Quality Control for Registration

 • BD ဌာန မွ account ဖြင့္ေပးေသာ Customer မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးကို တိတိက်က် စစ္ေဆးရမည္။ Follow up call ေခၚေပးရမည္။ iMyanmarHouse.com အေၾကာင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာတင္နည္းအား နားလည္ျခင္း ရွိ မရွိ ေမးရမည္။ Account ၁ ခုစီတိုင္း ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာ ၁ ခုစီတိုင္းတြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိပါက ျဖည့္စြက္ရန္ ေျပာရမည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ Sign up လုပ္ေသာ customer မ်ားကို ဆက္သြယ္ၿပီး  အက်ိဳးေဆာင္၊ ပိုင္ရွင္ စသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအား ျပန္ခြဲေပးရမည္။ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားျဖစ္ပါက BD ဌာန ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေၾကာ္ျငာမတင္ေသာ customer မ်ားအား ေၾကာ္ျငာတင္ရန္ တိုက္တြန္းရမည္။
 • 2.Answering Phone Call
 • Website တြင္ ေၾကာ္ျငာတင္လိုေသာ user call မ်ားကုိ ေျဖၾကားေပးၿပီး ေၾကာ္ျငာတင္နည္း ရွင္းျပေပးရမည္။ ေၾကာ္ျငာ တင္နည္း ၂ မ်ိဳး ကို ရွင္းျပေပးရမည္။ မိမိ မေျဖႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနသို ့ လႊဲေျပာင္းခ်ိတ္ဆက္ေပးရမည္။
 • 3. Admin Dashboard
 • Contact Support System မွ ၀င္လာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလုံးကို ဖုန္းေခၚဆုိၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ Post Management : ေရာင္း၊ ငွား ေၾကာ္ျငာမ်ား စစ္ေဆးေပးရမည္။ Homepage Special Post မ်ား စစ္ေဆးေပးရမည္။ Pending Post မ်ားကို Edit လုပ္ၿပီး approve လုပ္ေပးရမည္။ Banner Add Management: Banner ႏွင့္ Logo မ်ား အသစ္ရွိပါက တင္ေပးရမည္။ edit လုပ္ေပးရမည္။
 • 4. English Version
 • Agencies, Constructions, Transportation, and Renovation မ်ား အား Translator မွ ဘာသာျပန္ထားသည္မ်ားကို English Version အတြက္ Dashboard မွတဆင့္ ပုံႏွင့္တကြ ထည့္သြင္းေပးရမည္။ Property Event, Property Interview, Property Guide မ်ားအား Translator မွ ဘာသာျပန္ထားသည္မ်ားကို English Version အတြက္ Dashboard မွတဆင့္ ပုံႏွင့္တကြ ထည့္သြင္းေပးရမည္။

 • 5. Unexpected Project
 • လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ေပၚေပါက္လာေသာ အရာမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ (ဥပမာ - ေၾကာ္ျငာတင္ျခင္း၊ post တင္ျခင္း၊ဓါတ္ပုံျပဳျပင္ျခင္း)


Office Hours: 9:00 am to 5:30 pm

Detail Go to Detail Page
Office Staff (Negotiable)
Online Business (Internet)
Yangon
Online Business
(Internet)
preview
Job Description
 • Customer service အတြက္ page, viber, message,ဖုန္း, ျဖင္႔ အေၾကာင္းျပန္ရမည္
 • customer မ်ားနွင္႔ စာရိုက္/ဖုန္းေျပာ သည္႔အခါ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာစြာ ေျပာဆိုတတ္ရမည္
 • အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ 9 နာရီမွ ညေန 5 နာရီ အထိ
 • (လုပ္ငန္းက်ြမ္းက်င္သည္႔အခါ ညဂ်ဴတီ ဆင္းနိုင္လ်ွင္ပိုေကာင္းသည္)
 • အစမ္းခန္႔ ၁ လ
 • ခန္႔မွန္းလစာနွင္႔ အတူ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္း၊ မွတ္ပံုတင္၊ ဘႊဲ႕လက္မွတ္၊
 • ရပ္ရြာ/ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ အိမ္ေထာင္စုဇယား မ်ား ပူးတြဲျပီး အလုပ္ေလွ်ာက္နိုင္သည္။
 • New graduates
 • Female
Job Requirements
 • ဘြဲ ႔ ရ
 • computer basic (အဓိက ျမန္မာစာရိုက္တတ္ရမည္)
 • customer မ်ားနွင္႔ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာစြာေျပာဆိုနိုင္ရမည္
 • အလုပ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းမ်ားကုိ တိက်စြာလုပ္ေဆာင္နိုင္ရမည္
 • ပညာေရးကင္းရွင္းျပီး၊ အိမ္ေထာင္မရွိသူ အပ်ိဳျဖစ္ရမည္
 • နယ္မွသူဦးစားေပးမည္
 • အသက္ 20 မွ 30 နွစ္ ၾကား
 • Interview ျပီးလွ်င္ အလုပ္ အျမန္ဆင္းနိုင္သူျဖစ္ရမည္


Detail Go to Detail Page
Senior Accountant (Part Time) (Negotiable)
Hsu Latt Kaung Co.,Ltd (Information technology and services)
Dagon
Hsu Latt Kaung Co.,Ltd
(Information technology and services)
preview

Senior Accountant (Part Time)

 • အသက္ ၂၃ မွ ၃၀ ႏွစ္အတြင္း
 • ဘြဲ႔ရရွိျပီသူျဖစ္ရမည္။
 • LCCI Level (III) ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။
 • လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳအနည္းဆံုး(၃)ႏွစ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။

Detail Go to Detail Page
Office Staff (Negotiable)
Yangon Pan-Pacific Int'l Co.,Ltd. (Textiles)
Thingangyun
Yangon Pan-Pacific Int'l Co.,Ltd.
(Textiles)
preview
Job Description
 • Handling incoming calls and other communications.
 • Managing filing system.
 • Recording information as needed.
 • Greeting clients and visitors as needed.
 • Updating paperwork, maintaining documents and word processing.
 • Helping organize and maintain office common areas
 • Female
Job Requirements
 • Any degree holder with very good English 4 skill & Age 22 to 30
 • Able to use,MS Words 2007,Excel 2007 ,E-mail and Fax
 • Healthy, Good personality,communication & reporting Beginner
 • Must Have experience over (1)years


Detail Go to Detail Page
Graphic Designer (Negotiable)
Mudon Maung Maung Group of Companies (Machinery)
Insein
Mudon Maung Maung Group of Companies
(Machinery)
preview

Job description

 • Create design for company profile, logo design, layout plan design and other
 • Create 2D/ 3D dimension structure of event and building.
 • Design backdrop, billboard, flyer, web page banner, stands for event and shows
 • Update website information, design and photo.
 • Develop and design collateral items across platforms in print, digital and experiential formats.
 • Create internal and external communications materials, ranging from social media posts, event graphics, presentation decks and reports, marketing collateral, to swag merchandise.
 • Collaborate with the team’s graphic designers, photographers and copywriter on concept development and design. 
 • Accept other responsibilities as allocated by superior.

Requirement

 • Bachelor degree holder
 • Good in English 4 skills
 • 1 to 3-year experience in related field
 • Experience as a creative designer
 • Good communication skills and team work with the member
 • Proficiency in relevant industry tools: Adobe Creative Suite (InDesign, Illustrator, Photoshop). Experience with After Effects is a plus. 
 • Outstanding interpersonal skills. The ability to work well on a team as well as cross-team.
 • Ability to work within timelines and budget while producing accurate and high-quality work.
 •  Familiarity in web development (html/css, programming) a plus.
Detail Go to Detail Page
Graphic Designer (Negotiable)
EMPS International School IT, Hardware, & Software
Bahan
EMPS International School
(IT, Hardware, & Software)
preview

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိေသာEMPS Group of Schools တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ Graphic Designer က်ား/ မ (၂) ဦး အလိုရွိသည္။

(Job Requirement )

- အသက္(၂၂) မွ (၃၅) အတြင္းရွိသူျဖစ္ရမည္ ။

- မည့္သည့္ဘြဲ႔ရမဆို ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။

- Graphic Designer သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရွိသူမ်ားကိုဦးစားေပးမည္။

- မိမိအရင္ဖန္တီးခဲ့ဖူးေသာ Design မ်ား (အရင္အလုပ္မွျဖစ္ေစ၊ သင္တန္းမွ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျဖစ္ေစ စုစည္းထားေသာ Portfolio မ်ားကို တင္ျပႏိုင္သူအား  ဦးစားေပးစဥ္းစားေပးမည္။

(

Job Description
)

ေက်ာင္းမွ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ၊ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခား မားကတ္ဒ္တင္း အတြက္လိုအပ္ေသာ စာေစာင္မ်ား၏ ဒီဇိုင္းမ်ားကို ပံုေဖာ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္း Website  မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားရိုက္ေပးျခင္း၊ Video မ်ားရိုက္ေပးျခင္း တည္းျဖတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ ဒီဇိုင္းမ်ား ကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ။

ရံုးခ်ိန္မွာ မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီခြဲထိျဖစ္သည္။

ပိတ္ရက္ စေနေန႔ (သို႔) တနဂၤေႏြ ႏွင့္အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္

Detail Go to Detail Page
Trade Staff/ Executive (Negotiable)
Advanced Medical & Diagnostics Trading Ltd (Myanmar) (Import and export)
Thingangyun
Advanced Medical & Diagnostics Trading Ltd (Myanmar)
(Import and export)
preview

Job Descriptions

Import license processing include border license and
Chemical License

Shipping procedures

Custom clearance processing

T T processing


Job Requirements

Number of Vacant: 1

Age: between 25~30

Education: Any Graduated

Other Qualification: Computer, English 4 skills and Email

Working Experience: 3 year experiences in trade fieldWorking Hours

Monday to Friday (8:30 AM to 5:15 PM)

Saturday (8:30 AM to 12:30 PM)

Sunday and Gazetted Holidays are Off


Benefits

Ferry, Join and experience team, Have an opportunities, Yearly Bonus


Detail Go to Detail Page
Office Staff (Negotiable)
General Myanmar State Assessment (Construction)
Latha
General Myanmar State Assessment
(Construction)
preview
Job Description

• Apply computers for database management or word processing and other number of applications.

• Answer telephones and give information to callers, take messages, or transfer calls to appropriate individuals.

• Process, maintain, and enter information into databases.

• Manage proper system for paper or electronic filing, keeping recording information, filing paperwork, or maintaining documents, such as attendance records, correspondence, or other material.

• Able to handle office equipment, such as fax machines, copiers, or phone systems and organize for repairs when equipment malfunctions.

Male/Female

Job Requirements

- Requirements: minimum 2 year working experience in the Construction/ Building/ Architecture field.

- Bachelor graduated

- Familiar with Microsoft word, excel, ppt etc..

- Excellent English skill: sometime need to translate (Myanmar to English, English to Myanmar)

What We Can Offer
Benefits

-Professional Leadership with Quality Service

Highlights

-Fun working environment

Career Opportunities

-Learn new skills on job

About Our Company

General Myanmar State Assessment Co., ltd, founded in Yangon in 2017, provides comprehensive professional services of assessment for the whole country.
With long-term professional accumulation,
GMSA has established a strong evaluation information data platform and a senior professional and technical team to provide property evaluation, project evaluation, feasibility study, land bidding, real estate investment consultation and diversified professional evaluation services.

More jobs from this employer
Detail Go to Detail Page
Head Of Commercial Strategy (Negotiable)
Seagram Myanmar Company Limited (Food & beverages)
Hlaing
Seagram Myanmar Company Limited
(Food & beverages)
preview
Job Description

Job summary
As a key support and deputy to the Sales Director, the Head of Commercial Strategy takes the full responsibility of developing the commercial strategy of Seagram Myanmar, designing and implementing of sales, tools and techniques across the organization, coordinating sales programs with the regional branches, marketing and trade marketing, with an overall objective to support sales target achievement and company’s commercial development
Key responsibilities
1. Develop Commercial Strategy
• Develop market insight through frequent interactions with sales branches and trade partners
• Drive market monitoring and collection of market intelligence, competitors’ performance and strategy
• Support Sales Director to develop channel strategies, effective wholesale contracts, trade programs and trade investment guidelines

2. Deploy Commercial Policy
• Liaison with Branches, Manufacturing, Marketing and Finance to drive prompt actions to meet and exceed sales revenue and profitability targets.
• Build clear and precise field implementation and branch operational guidelines to ensure sales branches have sufficient operational guidance
• Create a winning atmosphere by effectively communicating the sales cycle plan, channel strategy and vision to all branches throughout the sales channel

3. Sales Planning
• Lead MIS team to manage sales forecasting, planning, reporting and budgeting processes with high levels of accuracy and consistency
• Create a winning atmosphere by effectively communicating the sales cycle plan, channel strategy and vision to all branches throughout the sales channel
• Remove structure deficiencies and create a robust communication structure to ensure prompt and sharp program implementation to capture market opportunity and growth

4. Contracts, Pricing and Trade terms
• Analyze price positions and recommend most appropriate price strategy, including profitability assessment. Work closely with the branches to develop a robust plan to take a substantial price increase based on market analysis and dynamics
• Assess trade terms structure and contract policies, propose changes/ adjustments based on the local legal evolutions and commercial policies

5. Organization development and change management
• Build high performance teams to drive organizational performance; strong focus on people leadership and development of functional talent
• Be a “Change Agent”, drive transformation and change through the development and implementation of people strategies that enable the organization to thrive

Repatriate

Male

Job Requirements

• Degree holder with formal business qualifications or equivalent
• Minimum 10 years working experience in Sales in beverages or FMCG
• Organized and strong result orientation, agile with numbers, critical thinking and autonomy
• Entrepreneurial mindset and proactive; energetic and outgoing personality
• Excellent command of spoken and written English
• A team player with excellent interpersonal and communication skills

What We Can Offer
Benefits

- Competitive package
- Ferry provided
- Rewards for over performance

Highlights

- International Standards
- World No. (2) production and distribution company for wine and spirits
- Join a winning team
- You can make a difference

Career Opportunities

- Opportunities for promotion
- Training provided
- Learn new skills and techniques

About Our Company

With over 10 branches and 23 depots supporting more than 20,000 retail outlets nationwide,

More jobs from this employer
Detail Go to Detail Page
Job Description

၁။ အလုပ္၀င္ခိ်န္ တိက်မွန္ကန္ရမည္။
၂။ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္မႈရွိရမည္။
၃။အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီး စိတ္ပါ၀င္စားစြာပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ ရမည္။
၄။ တာ၀န္ခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္ယူနီေဖာင္းအား သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာ၀တ္ဆင္၍ ခ်ိဳသာရႊင္ျပစြာ ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ ရမည္။
၅။ တာ၀န္ခ်ိန္အတြင္း ဆိုင္အတြင္း၌ ေဆးလိပ္၊ အရက္ေသာက္စားျခင္း၊ ကြမ္းစားျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

Male/Female

Job Requirements

အသက္ ၁၈ ျပည့္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။
တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနဆဲ Day ေက်ာင္းသား/သူ ျဖစ္ရမည္။
Computer အေျခခံ အသံုးျပဳတတ္သူျဖစ္ရမည္။

What We Can Offer
Benefits

Meal + Uniform

Highlights

- An awesome company
- Join a winning team
- You can make a difference

Career Opportunities

- Opportunities for promotion
- Possibility for job training
- Learn new skills and techniques

About Our Company

Max Energy Co., Ltd, one of the strategic business units (SBUs) of Max Myanmar Group of Companies, was founded on 10th (June) 2010 after the formal approval of the National Privatization Commission for private distribution Commission that diesel and petroleum products are privately distributed in the local market.
The vital role of Max Energy is to fulfil the energy requirement of motor vehicles, to enhance the growth of inland transportation, to achieve customers’ satisfaction and loyalty and also to support the growing economy of Myanmar.
The quality of all our products is authentic as it has been tested in loading port by international recognized inspection company and again at discharge port by Myanmar Petrochemical Enterprise (MPE) of SGS. All our filling stations utilize advanced-technology dispenser machines with software, thus we can promise that we provide precise quantity to our customers.
Our competitive strengths include (24/7) operation service, corporate credit sales service, wholesales, excellent customer service, and convenient location of our filling stations. All our staff are well-trained, skilful, responsible and accountable to provide added value to customers.

More jobs from this employer
Detail Go to Detail Page
Senior Shipping Supervisor (Negotiable)
EMC Manufacturing Limited (Consumer goods)
Mingaladon
EMC Manufacturing Limited
(Consumer goods)
preview
cope of work:
 • Job related with cargo booking
 • Documentation & system usage
 • Communication with service providers & customers
 • Other shipping related tasks assigned by manager
Qualifications :
 • Any graduate
 • 1~ 3 years experienced in shipping and logistics field; preferable in manufacturing field;
 • Good Command in English and Myanmar 4 Skills;
 • Must be able to work in Mingalardon Industrial Park;


Detail Go to Detail Page
Office Staff (Negotiable)
Cho Cho Co., Ltd. (Import and export)
Hlaing
Cho Cho Co., Ltd.
(Import and export)
preview
Job description
 • Any Fresh Graduate.
 • Aged between 18 & above years old.
 • Knowledge in Human Resource Policies & Procedures.
Desired Skills and Expertise
 • Good Communication & Teamwork Skill.
 • Must be able to Microsoft Office, Computer Literate, Internet & Email.
Detail Go to Detail Page
Admin Assistant (Male - 1 Post) (Negotiable)
Concordia International Co.,Ltd (Medical equipment)
Hlaing
Concordia International Co.,Ltd
(Medical equipment)
preview

Responsibilities

 • Organize and schedule appointments
 • Plan meetings and take detailed minutes
 • Write and distribute email, correspondence memos, letters, faxes and forms
 • Assist in the preparation of regularly scheduled reports
 • Order office supplies and research new deals and suppliers
 • Book travel arrangements
 • Submit and reconcile expense reports
 • Provide general support to visitors
 • Act as the point of contact for internal and external clients
 • Liaise with executive and senior administrative assistants to handle requests and queriesfrom senior managers

Requirements

 • Have a University degree
 • Age between 20-30
 • Proven 2 years experience as an Administrative assistant or Office admin assistant
 • Knowledge of office management systems and procedures
 • Proficiency in MS Office (MS Excel and MS PowerPoint, in particular)
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Strong organizational skills with the ability to multi-task

    

Detail Go to Detail Page
Share this
You will receive the email for your email confirmation. Please check!